zdaniowa

Encyklopedia PWN

log. oryginalne systemy logiczne stworzone przez S. Leśniewskiego;
językozn. część zdania, część orzeczenia imiennego występująca w koniecznym związku z orzecznikiem, forma osobowa czasownika posiłkowego oznaczającego istnienie;
wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
ajat, aja
[arab., ‘cud’],
werset koraniczny, najmniejsza jednostka podziału świętej księgi islamu;
ekstensja
[łac. extensio ‘rozszerzenie’, ‘rozciągnięcie’],
log. zakres funkcji zdaniowej wyznaczony przez zbiór wszystkich przedmiotów, których nazwy podstawione za zmienne przekształcają tę funkcję w zdanie prawdziwe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia