zdaniowa

Encyklopedia PWN

logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
log. wyrażenie, którego prawdziwość bądź fałszywość są możliwe do stwierdzenia;
binegacja
[łac. binegatio ‘podwójne zaprzeczenie’],
jednoczesna negacja,
log. wyrażenie zdaniowe utworzone z innych wyrażeń zdaniowych za pomocą wzoru: „ani ... , ani ...”;
log. formuła zdaniowa powstała z pytania przez wstawienie niewiadomej pytania na miejsce partykuły pytajnej; np. d.q. „Kto zabił Cezara?” jest formuła „x zabił Cezara”.
lit. ogólne określenie poezji operującej skomplikowanymi symbolami, także kierunek we wł. poezji międzywojennej;
Leśniewski Stanisław, ur. 28 III 1886, Sierpuchowo (Rosja), zm. 13 V 1939, Warszawa,
logik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia