zdaniowa

Encyklopedia PWN

log. wyrażenie zawierające zmienne, z których co najmniej jedna jest wolna (zmienna logiczna), a które po podstawieniu odpowiednich stałych w miejsce zmiennych wolnych przekształca się w zdanie, np. „x y”, „x jest studentem”;
log. w logice tradycyjnej słowo jest, łączące w trybie twierdzącym podmiot z orzecznikiem w zdaniu.
log. prawa logiki, zakładające, że zdania oznajmujące mogą być tylko prawdziwe lub fałszywe i żadnej innej wartości logicznej mieć nie mogą.
log. funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe (albo fałszywe) zależy tylko od tego, czy w miejsce zmiennych zdaniowych podstawi się zdania prawdziwe, czy fałszywe, lub tylko od denotacji nazw podstawionych za zmienne nazwowe.
log. funkcja zdaniowa, której przekształcenie w zdanie prawdziwe (albo fałszywe) nie zależy tylko od tego, czy w miejsce zmiennych zdaniowych podstawi się zdania prawdziwe, czy fałszywe;
log. funkcja zdaniowa zawierająca zmienne zdaniowe, której wartość log. zależy wyłącznie od wartości log. tych zmiennych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia