wapniowe

Encyklopedia PWN

autunit, otunit,
minerał, uwodniony fosforan uranylowo-wapniowy Ca[UO2][PO4]2 · 10H2O;
nawozy mineralne zawierajace azot (dostępny dla roślin bezpośrednio lub po przemianach w glebie) — główny składnik pokarmowy roślin, niezbędny do syntezy białek i in. związków azotowych;
antybiotyk z grupy penicylin;
minerał, skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów, zawierający 30–10% albitu i 70–90% anortytu;
nazwa farmaceutyczna wersenianu disodowo-wapniowego;
cholekalcyferol, witamina D3,
rozpuszczalna w tłuszczach naturalna witamina, biorąca udział w regulowaniu gospodarki wapniowej i fosforanowej organizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia