wapniowe

Encyklopedia PWN

szkło wytrzymujące gwałtowne zmiany temperatury, rzędu 200–300°C (przy grubości 1 mm);
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, na obszarze Wzgórz Trzebnickich.
chem. właściwość wody spowodowana obecnością w niej soli, gł. wapnia i magnezu oraz w niewielkim stopniu żelaza, baru, manganu i in.;
miasto w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, na Pogórzu Śląskim, nad Wisłą, u podnóża Wielkiej Czantorii i Równicy, przy granicy z Czechami.
geol. rodzaj wód podziemnych zawierających co najmniej 1 g/dm3 rozpuszczonych składników mineralnych;
miner. skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów zawierający 50–70% albitu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia