wapniowe

Encyklopedia PWN

związki org., sole nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, o wzorach ogólnych odpowiednio (CnH2n + 1COO)mMe i (CnH2n - 1COO)mMe (gdzie n wynosi 11–17, m — wartościowość metalu Me);
miasto w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, na Płaskowyżu Nałęczowskim, przy ujściu Bochotniczanki (Bochotnicy) do Bystrej, na wys. 212 m, w Kazimierskim Parku Krajobrazowym.
substancje pochodzenia mineralnego lub org., których użycie w uprawie roślin (nawożenie) ma na celu zwiększenie wysokości i jakości plonów dzięki dostarczeniu roślinom składników pokarmowych oraz polepszeniu właściwości fiz., fizykochemicznych, chem. i biol. gleb;
Niemirów, Nemyriw, Nemyriv,
osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na północ od Jaworowa, nad rz. Smerdech (dorzecze Sanu).
lek z grupy antagonistów kanału wapniowego, pochodna 1,4-dihydropirydyny;
pirokseny
[gr.],
grupa pospolitych minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany łańcuchowe, o ogólnym wzorze: M2M1[T2O6], gdzie pozycję M2 może zajmować Fe, Mg, Mn, Li, Ca, Na, pozycję M1 — Al, Fe, Ti, Cr, pozycję T — Si, częściowo podstawiony przez Al, rzadziej Fe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia