wapniowe

Encyklopedia PWN

ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
rodzina białek o zróżnicowanej masie cząsteczkowej (28–73 kDa) odwracalnie wiążących jony wapniowe oraz fosfolipidy błony plazmatycznej.
antyarytmiczne leki, przeciwarytmiczne leki, antiarythmica,
grupa leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca (arytmia), o charakterze hipodynamicznym (rzadkoskurczu) lub hiperdynamicznym (częstoskurczu);
proces glebotwórczy, w wyniku którego powstają gleby brunatnoziemne;
skała metamorficzna składająca się gł. z rozmaitych krzemianów wapnia, magnezu i glinu, takich jak: diopsyd, aktynolit, epidoty, granaty wapniowe, wezuwian;
wysokoprocentowe nawozy, tzw. sztuczne (przemysłowe), zawierające składniki pokarmowe w postaci związków chemicznych przyswajalnych przez rośliny bezpośrednio lub po przemianach w glebie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia