wapniowe

Encyklopedia PWN

zabieg agrotechn. zaliczany niekiedy do agromelioracji, polegający na nawożeniu gleb zasadowymi związkami wapnia (gł. w postaci węglanów i tlenków) zawartymi w nawozach wapniowych;
sole kwasu etylenodiaminotetraoctowego (zw. kwasem wersenowym);
med. twór wapniowy mający struktury zębiny;
środki stosowane w celu wywołania narkozy, tzn. przejściowego stanu zahamowania czynności kory mózgowej, ośrodków podkorowych i rdzeniowych, w celu przeprowadzenia bezbolesnego zabiegu chirurgicznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia