węglowe

Encyklopedia PWN

materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
rodzaj → włókien karbonizowanych (o zawartości węgla 90–96%, o mniejszej wytrzymałości i mniejszym module sprężystości od włókien grafitowych).
zagłębie węgla kamiennego na Wyż. Śląskiej, między Tarnowskimi Górami na północy, Skawiną na wschodzie i m. Nový Jičín w Czechach na południowym zachodzie (Ostrawsko-Karwińskie, Zagłębie Węglowe );
Donieckie Zagłębie Węglowe, ukr. Donećkyj kamjanowuhilnyj basejn, Donbas, ros. Doniẹckij ụgolnyj bassiẹjn, Donbạss,
zagłębie węglowe na Ukrainie, w obwodach donieckim, ługańskim, dniepropetrowskim, częściowo w połtawskim i charkowskim oraz w Rosji (obwód rostowski);
Irkuckie Zagłębie Węglowe, Irkụtskij ụgolnyj bassiẹjn,
zagłębie węglowe w azjat. części Rosji, w obwodzie irkuckim, w dorzeczu Angary;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia