teleterapia

Encyklopedia PWN

teleterapia
[gr.],
rodzaj terapii nowotworów za pomocą promieniowania (najczęściej γ; telegammaterapia), którego źródło znajduje się w pewnej odległości od guza.
radioterapia
[łac.-gr.],
jedna z podstawowych (oprócz chirurgii i chemioterapii) metod leczenia chorób nowotworowych, polegająca na wykorzystaniu zdolności promieniowania jonizującego do niszczenia żywych komórek.
curieterapia
[küri˜],
rodzaj radioterapii za pomocą jonizującego promieniowania jądrowego (zwłaszcza gamma) izotopów promieniotwórczych;
Jasiński Władysław Kazimierz, ur. 22 I 1916, Warszawa, zm. 14 IV 1989, tamże,
lekarz radioterapeuta i onkolog;
sposób leczenia nowotworów za pomocą promieniowania jonizującego γ o dużej energii (powyżej 500 keV), emitowanego przez jądra izotopu promieniotwórczego, najczęściej kobaltu (60Co) lub cezu (137Cs), umieszczonego w obudowie (bomba kobaltowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia