szkieletowe

Encyklopedia PWN

anksjolityczne leki, anksjolityki, leki przeciwlękowe, dawniej leki ataraktyczne,
grupa leków psychotropowych wpływających selektywnie na procesy emocjonalne, hamujących lęk, niepokój, napięcie i wzmożoną agresywność;
archeol. kultura epoki brązu (1. poł. II tysiąclecia p.n.e.), występująca w południowej Italii;
architektura
[łac. < gr. architéktōn ‘budowniczy’],
sztuka tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu.
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
archeol. kultura epoki brązu, trwała przez całą epokę brązu w Bretanii i Normandii
archeol. kultura epoki żelaza okresu lateńskiego (faza klas. ok. 500–400 p.n.e.), występująca w północno-wschodniej Anglii, w okolicach Yorku,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia