szkieletowe

Encyklopedia PWN

sterowiec, balon sterowy,
aerostat z własnym napędem silnikowym (śmigłowym) oraz sterami kierunku i wysokości, umożliwiającymi lot kierowany.
archeol. kultura wczesnej i środkowej epoki brązu (2400–1700 p.n.e.) występująca w strefie leśnostepowej i na pograniczu strefy leśnej w dorzeczach środkowej Wołgi, Wiatki i Donu; nazwa od w. Abaszewo (Czuwaszja).
archeol. kultura epoki brązu (ok. 1800–1500 p.n.e.) występująca na terenach środkowego i górnego dorzecza Renu;
amebocyty
[gr. ameíbō ‘zmieniam’, kýtos ‘komórka’],
komórki ameboidalne, komórki pełzakowate,
komórki zdolne do pełzakowatych ruchów;
archeol. kultura schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (IX–przeł. III i II w. p.n.e.), rozwijająca się w dorzeczu Wołgi, Kamy, Wiatki i rz. Biełaja w strefie przyuralskiej;
archeol. kultura epoki brązu zajmująca ogromne przestrzenie (gł. stepowe), między rz. Ural na zachodzie a Sajanem i Kotliną Minusińską na wschodzie, datowana na 1800–1300 p.n.e., nazwa od miejscowości Andronowo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia