szkieletowe

Encyklopedia PWN

archeol. kultura wczesnej epoki żelaza (VIII–V w. p.n.e.) znana z terenów środkowych Czech;
archeol. znaleziska z okresu wędrówek ludów pozostałe na obszarze między środkową Azją a zachodnią Europą, przypisywane Hunom.
jednoosobowy mebel do siedzenia;
mięśniowy układ, umięśnienie, muskulatura,
zespół mięśni biorących udział w wykonywaniu ruchów przez cały organizm lub narządy.
pierwotniaki, Protozoa,
jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o typowej eukariotycznej (eukarionty) organizacji komórki;
proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia