stopowe

Encyklopedia PWN

hutn. operacja obróbki cieplnej stopów metali uprzednio przesyconych;
substancja składająca się z 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, z których co najmniej 1, ale występujący w przeważającej ilości, jest metalem;
stopy wstępne, zaprawy, stopy przejściowe, stopy pomocnicze,
stopy różnych metali z metalami i niemetalami, służące do wprowadzania do ciekłego metalu składników stopowych lub dodatków metalurgicznych w przypadku, gdy temperatura topnienia składnika stopowego jest znacznie wyższa niż metalu podstawowego, a także w celu odtlenienia i modyfikowania stopu;
stopy, których gł. składnikiem jest tytan, a dodatkami stopowymi aluminium, mangan, molibden, cyna, wanad, cyrkon i in..
żarowytrzymały stop niklu;
mowa zorganizowana brzmieniowo

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia