specyficzne

Encyklopedia PWN

feromony
[łac.-gr.],
zool. substancje o różnej budowie chemicznej (budowa większości odpowiada pochodnym kwasów tłuszczowych i terpenów), wytwarzane przez specjalne gruczoły i wydzielane do otoczenia;
feudalizm
[łac.],
termin wprowadzony w XVII w. i upowszechniony w XVIII w., stosowany wówczas na określenie: a) praw lennych; b) ustroju prawno-społecznego opartego na podzielonej własności ziemi i poddaństwie chłopów; c) systemu prawno-politycznego, którego istotą było rozdrobnienie władzy publicznej i dominacja wielkich właścicieli ziemskich.
dziedzina twórczości artystycznej i rodzaj widowiska masowego; posługuje się własnymi środkami wyrazu, korzysta z osiągnięć literatury, plastyki, teatru, muzyki.
filozofia
[gr., ‘umiłowanie mądrości’ < philéō ‘miłuję’, sophía ‘mądrość’],
najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje;
dział fizyki współcz. poświęcony badaniu struktury i właściwości jądra atomowego oraz badaniu oddziaływań i procesów jądrowych;
Gabo
[gạ̈bə]
Naum Wymowa, właśc. N.B. Pewzner Wymowa, ur. 5 VIII 1890, Klimowicze, zm. 23 VIII 1977, Waterbury (stan Connecticut),
amerykański rzeźbiarz i architekt, pochodzący z Białorusi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia