specyficzne

Encyklopedia PWN

biotop
[gr. bíos ‘życie’, tópos ‘miejsce’],
ekol. środowiskowa część ekosystemu (głównie czynniki abiotyczne — nieożywione), która stanowi specyficzne miejsce dla określonej biocenozy;
blazonowanie
[fr. blason ‘herb’, blasoner ‘opisywać herb’],
opis herbu przy użyciu terminologii heraldycznej;
biol. substancje wydzielane do środowiska (dawniej określane jako gamony) przez orzęski z rodzaju Blepharisma, w okresie poprzedzającym procesy płciowe (autogamia, koniugacja);
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
cło
[niem. < gr. télos ‘podatek’],
ekon. opłata pobierana przez państwo od przywozu i wywozu towarów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia