specyficzne

Encyklopedia PWN

archeol. kultura mieszkańców dawnej rzym. Panonii datowana na VI–VIII w.;
koenzymy
[łac.-gr.],
drobnocząsteczkowe związki organiczne pochodzenia niebiałkowego wchodzące w skład centrum aktywnego enzymów;
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
zjawisko występujące w metalach niemagnet. (tj. takich, których jony nie mają wypadkowego momentu magnet. związanego ze spinem), zawierających domieszkę atomów magnet., powodowane oddziaływaniem pomiędzy momentem magnet. jonu domieszki i spinowymi momentami wielu elektronów przewodnictwa w metalu;
Konorski Jerzy, ur. 1 XII 1903, Łódź, zm. 14 IX 1973, Warszawa,
neurofizjolog;
Körös kultura
[k. kọ̈rösz],
archeol. kultura wczesnego neolitu, obejmująca na przeł. VI i V tysiąclecia p.n.e. wschodnie Węgry i zachodnią Rumunię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia