sodowe

Encyklopedia PWN

szkło, do którego produkcji zastosowano sodę (jako topnik), miękkie i dobrze poddające się obróbce w wysokich temperaturach;
fizjol. głód sodu, popęd ukierunkowujący aktywność zwierzęcia na pobranie jonów sodu z otoczenia, spowodowany deficytem sodu w organizmie.
potoczna nazwa wodnego roztworu wodorotlenku sodu (NaOH).
przekaźnictwo synaptyczne, transmisja synaptyczna,
biol. przekazywanie stanu czynnego między neuronami za pośrednictwem synaps.
m. powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na Równinie Inowrocławskiej.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia