nowotworowy

Encyklopedia PWN

Bishop
[bı̣szəp]
Michael John, ur. 22 II 1936, York (stan Pensylwania),
amerykański wirusolog;
bomba kobaltowa, kobaltron,
urządzenie med. do zdalnego naświetlania promieniami γ (telegammaterapia) guzów nowotworowych znajdujących się w głębi ciała pacjenta;
brachyterapia
[gr. brachýs ‘krótki’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
metoda radioterapii (kontaktowej) za pomocą promieniowania jonizującego izotopów promieniotwórczych umieszczanych czasowo w bezpośrednim otoczeniu guza nowotworowego.
placówka nauk.-badawcza i usługowa powstała 1951 z Inst. Radowego, zał. 1932;
charłactwo, kacheksja, wyniszczenie,
najcięższa postać stanu niedożywienia;
grupa leków umożliwiająca leczenie zakażeń i chorób zakaźnych środkami chemicznymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia