nowotworowy

Encyklopedia PWN

produkty komórek odpornościowych należące do licznej grupy cytokin i czynników wzrostowych wpływające na procesy regeneracji, wzrostu i tworzenia naczyń krwionośnych;
antyestrogeny
[gr.-łac.],
leki hormonalne blokujące działanie hormonów żeńskich, estrogenów;
antygen sterczowy swoisty, antygen swoisty gruczołu krokowego, PSA,
med. proteaza serynowa (kalikreina) syntetyzowana przez komórki nabłonka gruczołu krokowego i wydzielana do płynu nasiennego;
antyonkogeny, supresory onkogenów,
genet. geny, których produkty białkowe uniemożliwiają bądź hamują powstawanie niektórych nowotworów;
Baltimore
[bọ:ltımo:r]
David, ur. 7 III 1938, Nowy Jork,
mikrobiolog amerykański;
barwniki służące nie tylko do nadawania barwy przedmiotom użytkowym, lecz także do innych celów, m.in. do przetwarzania różnych rodzajów energii oraz do wizualizacji niektórych procesów fiz., chem. i biochemicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia