nowotworowy

Encyklopedia PWN

med. rozwój tkanki nowotworowej;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
Chorąży Mieczysław Rajmund, ur. 27 VIII 1925, Janówka, zm. 20 II 2021,
lekarz onkolog;
Cori
[kọuri],
małżeństwo biochemików amerykańskich:
diatermia
[gr. diá ‘przez’, thérmē ‘gorąco’],
początkowo metoda leczn. polegająca na nagrzewaniu ciała za pomocą fal elektromagnetycznych o częst. radiowych, obecnie termin określający także generatory tych fal (stosowane w medycynie od 1928).
gastroskopia
[gr. gastḗr ‘żołądek’, skopéō ‘patrzę’],
rodzaj endoskopii (endoskop), wziernikowanie żołądka w celach diagnostycznych i leczniczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia