monopolowa

Encyklopedia PWN

ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
Clark
[kla:rk]
John Bates, ur. 26 I 1847, Providence (stan Rhode Island), zm. 21 III 1938, Nowy Jork,
ekonomista amerykański,
kartel
[fr.],
ekon. monopolistyczna zmowa przedsiębiorstw z jednej gałęzi (wytwarzających podobne dobra), mająca na celu uzyskiwanie nadzwyczajnych, monopolowych zysków przez ograniczenie podaży, podział rynków zbytu i kształtowanie wysokich cen.
ekon. forma konkurencji niedoskonałej występująca między dostawcami zróżnicowanych produktów, posiadających siłę monopolową (zdolność do zwiększania cen przez ograniczenie podaży);
ekon. forma konkurencji, w której przedsiębiorstwa mają wpływ na poziom cen — przez ograniczanie podaży mogą podwyższać ceny, czyli dysponują siłą monopolową;
wielkości charakteryzujące rozkład źródeł pola fizycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia