monopolowa

Encyklopedia PWN

ekon. zdolność przedsiębiorstwa do narzucania wyższych cen przez ograniczanie podaży;
cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana przez monopol;
Cournot
[kurnọ]
Antoine-Augustin, ur. 28 VIII 1801, Gray, zm. 3 III 1877, Paryż,
francuski ekonomista, filozof i matematyk;
proces zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w., polegający na zawieraniu przez przedsiębiorstwa jednej branży porozumień monopolowych, mających na celu ograniczenie wzajemnej konkurencji;
monopol
[gr. mónos ‘jedyny’, pōléō ‘sprzedaję’],
ekon. struktura rynku, jedna ze struktur konkurencji niedoskonałej, w której podaż jest dostarczana przez jedno przedsiębiorstwo — monopolistę.
antymonopolowe ustawodawstwo, antytrustowe ustawodawstwo,
ekon. przepisy prawne mające na celu niedopuszczenie do powstawania monopoli oraz ograniczenie stosowania praktyk monopolistycznych, popieranie konkurencji i ochronę konsumentów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia