metal podstawowy

Encyklopedia PWN

węgiel, C, carbo, carboneum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6;
pierwiastki chemiczne stanowiące 14. grupę układu okresowego pierwiastków: węgiel (C), krzem (Si), german (Ge), cyna (Sn), ołów (Pb);
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
wu xing
[chiń., ‘pięć elementów’],
w tradycyjnej myśli chiń. 5 elementów: woda, ogień, drzewo, metal, ziemia, podstawowe składniki materii, nadające jej określone cechy i uczestniczące w nieustających, cyklicznie powtarzających się procesach, które dają początek wszystkim istotom i rzeczom we Wszechświecie.
materiały wybuchowe stosowane w górnictwie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia