metal podstawowy

Encyklopedia PWN

Północno-Zachodnia, Prowincja, ang. North-West Province,
prow. w północnej części RPA, przy granicy z Botswaną;
miasto w województwie podkarpackim, powiat grodzki, na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego, pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego oraz Pradoliny Podkarpackiej, nad Sanem i jego lewym dopływem — rz. Wiar; siedziba pow. przemyskiego.
substancje chem. zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gorących gazów, stanowiące źródło energii i czynnik roboczy w silnikach rakietowych;
reakcja oksydacyjno-redukcyjna, reakcja utleniania-redukcji, reakcja redox,
reakcja, w której dochodzi do przeniesienia jednego lub więcej elektronów od atomu, jonu lub cząsteczki donora (czyli reduktora) do akceptora (czyli utleniacza);
repusowanie
[fr. repousser ‘odtrącać’],
trybowanie,
rzem. artyst. jedna z podstawowych technik kształtowania i zdobienia wyrobów z blachy, polegająca na wykuwaniu na zimno młotkami lub puncami odpowiedniej formy lub dekoracji;
retorta
[niem.],
hutn. szczelna komora z materiału ogniotrwałego — podstawowy element retortowego pieca gazowniczego; komory niektórych pieców do obróbki cieplnej metali i stopów są nazywane muflami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia