magnezowo żelazowe

Encyklopedia PWN

pirokseny
[gr.],
grupa pospolitych minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany łańcuchowe, o ogólnym wzorze: M2M1[T2O6], gdzie pozycję M2 może zajmować Fe, Mg, Mn, Li, Ca, Na, pozycję M1 — Al, Fe, Ti, Cr, pozycję T — Si, częściowo podstawiony przez Al, rzadziej Fe;
chloryty
[gr. chlōrítis (líthos) ‘zielony (kamień)’],
grupa minerałów — krzemiany i glinokrzemiany magnezu, żelaza i glinu, o ogólnym wzorze chem.: Y3[(OH)2|Z4O10] · Y3(OH)6, gdzie Y — zwykle Mg2+ (częściowo zastąpiony przez Fe2+, Fe3+, Cr3+, Ni2+, Mn2+), Z — Si4+ (bywa zastąpiony przez Al3+, Fe3+ lub Cr3+);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia