ma

Encyklopedia PWN

w prawie polskim od 1989 rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub (ogólniej) z przyczyn niedotyczących pracowników;
bot. łodyga traw, obła, walcowata, o pustych zwykle międzywęźlach (pusta wewnątrz), podzielona przegrodami w (pełnych wewnątrz) węzłach łodygowych (kolankach);
geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
żaby latające, Rhacophoridae,
rodzina płazów bezogonowych;
żaby trujące, drzewołazy, Dendrobatidae
rodzina płazów bezogonowych;
wiatrowy pędnik (akcyjny) stosowany do napędu statków wodnych i pojazdów poruszanych wiatrem (np. ślizgów lodowych, żaglowozów).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia