ma

Encyklopedia PWN

centralna organizacja polonijna, zał. 1922, z siedzibą w Berlinie;
związek mający na celu przestępstwo; karalne jest zakładanie, kierowanie z.p., jak i sam w nim udział.
społ.-zawodowa organizacja rolników, zał. 1944 w Lublinie z inicjatywy działaczy PPR i SL;
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Związek Radziecki, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik,
państwo komunistyczne we wschodniej Europie oraz północnej i środkowej Azji;
prawo związek, którego istnienie, ustrój lub cel mają być tajemnicą wobec organów państwa; w Polsce udział w t.z. jest przestępstwem.
związki alifatyczne, organiczne związki acykliczne, związki łańcuchowe,
węglowodory i ich pochodne o cząsteczkach, w których atomy węgla są połączone ze sobą w otwarte proste (liniowe) lub rozgałęzione łańcuchy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia