liniowy

Encyklopedia PWN

śruba o jednostajnym skoku, której obrót o określony kąt powoduje określone przesunięcie liniowe;
statyst. metody służące do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.
włók. płaski lub liniowy wyrób włókienniczy o niewielkiej szerokości;
sposób leczenia nowotworów za pomocą promieniowania jonizującego γ o dużej energii (powyżej 500 keV), emitowanego przez jądra izotopu promieniotwórczego, najczęściej kobaltu (60Co) lub cezu (137Cs), umieszczonego w obudowie (bomba kobaltowa);
telekomunikacyjne zniekształcenia, zniekształcenia sygnału,
niezamierzone odchylenia kształtu sygnału od jego kształtu pierwotnego, wywołane pewnymi niedoskonałościami drogi przesyłowej (układów transmisyjnych), na którą nie oddziałuje żadne źródło energii z wyjątkiem źródła sygnału;
telomery
[gr. télos ‘koniec’, méros ‘część’],
genet. końce liniowych chromosomów eukariotycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia