liniowy

Encyklopedia PWN

siłownik, serwomotor,
urządzenie wykonawcze stanowiące część serwomechanizmu;
mat. wektor będący rzutem danego wektora na jedną z osi kartezjańskiego układu współrzędnych;
autom. twierdzenia pozwalające ocenić stabilność układu bez dokładnej analizy zachodzących w nim procesów dynamicznych;
liczba podobieństwa dynamicznego charakteryzująca ustalony przepływ płynu na ogół okresowo zmienny;
szkło techniczne stosowane do wyrobu soczewek, pryzmatów i in. elementów układów optycznych (w mikroskopach, aparatach fotograficznych, lunetach, teleskopach, spektrofotometrach i in. przyrządach kontrolno-pomiarowych), a także do produkcji szkła do okularów.
Szosland Janusz, ur. 16 I 1925, Łódź, zm. 1 I 2015,
włókiennik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia