jeziora wulkaniczne

Encyklopedia PWN

jezioro powstałe w kraterach (kraterowe, kalderowe) wygasłych wulkanów (Bolsena, Tal), w zagłębieniach lawy (lawowe) oraz w wulkanach eksplozywnych, tzw. maary.
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
ekol. podział jezior na typy według różnych kryteriów;
okresowy zbiornik lawy, zazwyczaj o małej lepkości (np. bazaltowej, fonolitowej, tefrytowej), zajmujący dno lub całość krateru wulkanicznego;
Trazymeńskie, Jezioro, Lago Trasimeno, łac. Lacus Trasimenus,
jezioro tektoniczne w środkowej części Włoch, w Preapeninie Tyrreńskim, na zachód od Perugii, na wysokości 259 m;
Gorzkie, Wielkie Jezioro, arab. Al-Buḥayrah al-Murrah al-Kubrá, ang. Great Bitter Lake,
słone jez. w Egipcie, na Przesmyku Sueskim, na poziomie morza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia