jeziora wulkaniczne

Encyklopedia

jezioro powstałe w kraterach (kraterowe, kalderowe) wygasłych wulkanów (Bolsena, Tal), w zagłębieniach lawy (lawowe) oraz w wulkanach eksplozywnych, tzw. maary.
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
ekol. podział jezior na typy według różnych kryteriów;
okresowy zbiornik lawy, zazwyczaj o małej lepkości (np. bazaltowej, fonolitowej, tefrytowej), zajmujący dno lub całość krateru wulkanicznego;
Trazymeńskie, Jezioro, Lago Trasimeno, łac. Lacus Trasimenus,
jezioro tektoniczne w środkowej części Włoch, w Preapeninie Tyrreńskim, na zachód od Perugii, na wysokości 259 m;
Gorzkie, Wielkie Jezioro, arab. Al-Buḥayrah al-Murrah al-Kubrá, ang. Great Bitter Lake,
słone jez. w Egipcie, na Przesmyku Sueskim, na poziomie morza;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
Wielka Brytania, Great Britain,
wyspa w pn.-zach. Europie, największa w grupie Wysp Brytyjskich, w państwie Wielka Brytania;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
Asal, arab. Baḥr ‘Asal, fr. Lac Assal,
bezodpływowe, słone jez. w Dżibuti, w zapadlisku tektonicznym Afar;
Kiwu, Lac Kivu,
jezioro tektoniczne na granicy Demokr. Rep. Konga i Rwandy, w dnie Wielkiego Rowu Zachodniego (Wielkie Rowy Afrykańskie);
wielki obszar wyżynno-górski w Ameryce Północnej, w zachodniej części Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także w większości państw Ameryki Środkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia