jeziora rzeczne

Encyklopedia PWN

geol. rozległe jezioro powstałe na przedpolu lądolodu z powodu zatamowania przez lądolód wód rzecznych oraz wód pochodzących z topniejącego lodu;
hydrol. obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna);
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
żegluga uprawiana na wodach śródlądowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia