jeziora rzeczne

Encyklopedia PWN

jezioro powstałe w odciętych meandrach, tzw. starorzecza, oraz jezioro będące rozszerzeniem rzeki na pewnej długości — jezioro korytowe.
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
ekol. podział jezior na typy według różnych kryteriów;
jezioro przybrzeżne, jezioro przymorskie,
jezioro powstałe wskutek oddzielenia od morza niewielkich zatok, limanów, lagun i zalewów przez wały brzegowe, wydmy lub osady rzeczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia