jeziora organiczne

Encyklopedia PWN

jezioro powstałe wśród torfowisk.
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
ekol. typ jeziora o bardzo niskiej żyzności wód, dużej zawartości związków humusowych, zakwaszeniu wody, często niedoborze tlenu i substancji pokarmowych i ubogiej jakościowo faunie i florze;
stratyfikacja mas wodnych, pionowa strefowość,
hydrol. warstwowość toni wodnej pod względem jej prześwietlenia, temperatury, zawartości tlenu i związków chemicznych, związanej z procesami produkcji oraz rozkładu materii organicznej.
hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
biol. substancje występujące w miejscu swojego powstawania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia