jeziora lodowcowe

Encyklopedia PWN

jezioro lodowcowe, jezioro polodowcowe, jezioro glacjogeniczne,
jezioro powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lodowców górskich (cyrkowe — Czarny Staw pod Rysami, morenowe) oraz lodowców kontynetalnych (rynnowe — Winnipeg, Gopło, morenowe — Roś, Wielimie, sandrowe, przyozowe, drumlinowe), a także procesów wytopiskowych związanych z zanikiem martwych lodów (Śniardwy) i zmarzliny wieloletniej.
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
jezioro zajmujące dno cyrku lodowcowego;
Górne, Jezioro, ang. Lake Superior Wymowa, fr. Lac Supérieur,
jezioro tektoniczno-polodowcowe w Kanadzie i USA, na wysokości 183 m, największe i najgłębsze spośród Wielkich Jezior;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Olsztyńskim, w dorzeczu Łyny, w woj. warmińsko-mazurskim, na południe od Olsztyna, na wys. 125 m;
jez., zachodnia część kompleksu jez. Mamry;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia