jeziora lodowcowe

Encyklopedia PWN

jezioro lodowcowe, jezioro polodowcowe, jezioro glacjogeniczne,
jezioro powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lodowców górskich (cyrkowe — Czarny Staw pod Rysami, morenowe) oraz lodowców kontynetalnych (rynnowe — Winnipeg, Gopło, morenowe — Roś, Wielimie, sandrowe, przyozowe, drumlinowe), a także procesów wytopiskowych związanych z zanikiem martwych lodów (Śniardwy) i zmarzliny wieloletniej.
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
jezioro zajmujące dno cyrku lodowcowego;
Górne, Jezioro, ang. Lake Superior Wymowa, fr. Lac Supérieur,
jezioro tektoniczno-polodowcowe w Kanadzie i USA, na wysokości 183 m, największe i najgłębsze spośród Wielkich Jezior;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Olsztyńskim, w dorzeczu Łyny, w woj. warmińsko-mazurskim, na południe od Olsztyna, na wys. 125 m;
jez., zachodnia część kompleksu jez. Mamry;
jezioro rynnowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy, w woj. warmińsko-mazurskim, na południowy zachód od w. Rydzewo, na wys. 116 m;
jezioro rynnowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 116 m, w środkowej części długiej (ok. 30 km) rynny, ciągnącej się od Rynu do Rucianego-Nidy;
jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 116 m, północna część długiej (ok. 30 km) rynny ciągnącej się z północy na południe, od Ryna do Rucianego-Nidy;
Genewskie, Jezioro, Jezioro Lemańskie, Lac de Genève, Lac Léman,
największe jezioro alpejskie, na pograniczu Szwajcarii i Francji, u północnego podnóża Alp Sabaudzkich, w obniżeniu tektonicznym, na wys. 372 m;
jezioro na Równinie Charzykowskiej, w dorzeczu Brdy, w woj. pomor., na wys. 120 m, w Zaborskim Parku Krajobrazowym, przy zachodniej granicy Parku Nar. Bory Tucholskie;
jezioro rynnowe na Równinie Mazurskiej, w dorzeczu Pisy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 118 m;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w dorzeczu Meszny (prawy dopływ Warty), w woj. wielkopol., na zachód od w. Ostrowite, na wys. 98 m;
jezioro rynnowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, w woj. pomor., na wys. 1,5 m;
Białe, Jezioro, Jezioro Białe Augustowskie,
jezioro rynnowe na Równinie Augustowskiej, w dorzeczu Rospudy, w woj. podlaskim, na północny wschód od Augustowa, na wys. 122 m;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Bytowskim, w dorzeczu rz. Radew, w woj. pomor., ok. 8 km na zachód od Miastka, na wys. 176 m;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Iławskim, w dorzeczu Drwęcy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 99 m, częściowo w granicach Ostródy;
Głuszyńskie, Jezioro, Jezioro Głuszczyńskie, Jezioro Orzelskie,
jezioro rynnowe na Pojezierzu Kujawskim, w dorzeczu Zgłowiączki, w woj. kujawsko-pomor., na wys. 79,5 m;
Leśne, Jezioro, ang. Lake of the Woods Wymowa, fr. Lac des Bois,
jezioro na granicy Kanady (prow. Ontario) i USA (stan Minnesota), na wys. 323 m;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim, w dorzeczu Krutyni, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 125 m, na wschodzie i zachodzie otoczone lasami Puszczy Piskiej;

Słownik języka polskiego PWN

jezioro lodowcowe, polodowcowe «jezioro powstałe wskutek działalności lodowca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia