hurtowa

Encyklopedia PWN

Edwards Samuel, data ur. nieznana, zm. ok. 1655,
kupiec toruński, zapewne pochodzenia szkockiego;
Greensboro
[grị:nzbarou] Wymowa,
m. w USA, w środkowej części stanu Karolina Północna.
ekon. procentowy wskaźnik zmiany przeciętnego poziomu cen w danym okresie;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
Klug Jan Jakub, ur. ok. 1750, Kraków, zm. przed 1818, Warszawa,
kupiec, bankier i przemysłowiec poznański;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia