hurtowa

Encyklopedia PWN

dzielnica Nowego Jorku, w północnej części miasta, położona na półwyspie między rz. Hudson a zat. Long Island.
cena sprzedaży w handlu detalicznym;
Créteil
[kretẹj],
m. we Francji (region Île-de-France), w aglomeracji Paryża, nad rzeką Marną;
ekon. wyrażony w procentach stosunek nominalnego PKB (liczonego w cenach bieżących) do realnego PKB (wyrażonego w cenach stałych);
długich fal teoria, cykle Kondratjewa,
ekon. teoria opisująca występowanie długich, ok. 50-letnich cykli gospodarczych;
przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia