fiskalne

Encyklopedia PWN

instytucja najwyższej władzy hierarchicznej w Kościele katolickim, sprawowana przez papieża, wspomaganego przez kolegium biskupów i urzędy kurii rzymskiej w wykonywaniu władzy nauczania, sądzenia i uświęcania.
Partia Quebecka, fr. Parti québécois (PQ),
partia polit. z kanad. prow. Quebec;
kraj w południowo-zachodniej Azji, którego urzędowa nazwa została 1935 zmieniona na Iran.
ekon. wg teorii J.M. Keynesa sytuacja na rynku kapitałowym, w której istnieje doskonale elastyczny popyt (elastyczność popytu) na pieniądz przy niskiej stopie procentowej;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia