fiskalne

Encyklopedia PWN

zjawisko historyczne polegające na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji.
Kydland Finn E., ur. 1943, Ålgård k. Stavanger,
ekonomista norweski;
monetaryzm
[łac.],
jeden z 3 głównych nurtów współczesnej makroekonomii, obok keynesizmu i nowej klasycznej makroekonomii, zapoczątkowany przez M. Friedmana w latach 50. XX w.
monopol skarbowy, monopol fiskalny,
prawnie zastrzeżona na rzecz państwa wyłączność produkcji lub obrotu określonymi artykułami, w celu ścisłego ustalenia wielkości ich produkcji i opodatkowania spożycia.
ekon. kierunek badań makroekonomicznych wywodzący się z teorii J.M.Keynesa, nieznacznie różniący się od neoklasycznej syntezy i, podobnie jak ona, akceptujący model IS-LM;
współczesny kierunek w makroekonomii, który rozwinął się w latach 70. XX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia