fiskalne

Encyklopedia PWN

Sehested Hannibal Wymowa, ur. 1609, Ozylia (ob. Sarema), zm. 23 IX 1666, Paryż,
polityk duński;
System Rezerwy Federalnej, Federal Reserve System Wymowa, Fed,
system banków w USA pełniący funkcję banku centralnego, utworzony 1913 na mocy ustawy Kongresu;
walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia