fiskalne

Encyklopedia PWN

ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
zespół norm regulujących zasady przywozu towarów z zagranicy, ich wywozu za granicę oraz przewozu przez obszar danego państwa, czyli zasady obrotu towarowego z zagranicą;
Prescott
[prẹskət]
Edward C., ur. 26 XII 1940, Glen Falls (stan Nowy Jork),
ekonomista amerykański.
królestwo niemieckie powstałe z Brandenburgii i Prus Książęcych, od 1618 połączonych unią personalną przez Hohenzollernów brandenburskich.
rewolucja społeczna, w której wyniku zostały obalone monarchia absolutna i ustrój stanowy we Francji;
Richelieu
[riszöljọ̈]
Armand Jean du Plessis de Wymowa, książę, ur. 9 IX 1585, Paryż, zm. 4 XII 1642, tamże,
francuski kardynał, mąż stanu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia