fazowe

Encyklopedia PWN

model teoret. zjawiska zachodzącego w idealnym, nie oddziałującym kwantowym gazie cząstek Bosego (bozonów) w temperaturach bliskich zera bezwzględnego.
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
nauka zajmująca się strukturą i właściwościami (chem., fiz., mech., technol.) metali i stopów oraz zależnością między właściwościami materiałów metalicznych a ich składem chem., przebiegiem procesów krystalizacji, działaniem obciążeń zewn. i zmian temperatury.
największa (ok. 84% objętości Ziemi) i najbardziej masywna (ok. 67% masy Ziemi) sfera kuli ziemskiej;
mat. termin teorii układów dynamicznych, spotykany także w zagadnieniach wywodzących się z teorii równań różniczkowych zwyczajnych, mechaniki, geometrii różniczkowej i in.
w energetyce prąd elektryczny przesyłany za pomocą linii trójfazowej, w której płynące prądy są przesunięte względem siebie w fazie o 1/3 okresu (φ = 0°, 120°, 240°);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia