fazowe

Encyklopedia PWN

mat. początkowo — układy równań różniczkowych opisujących ruch zgodnie z dynamiką newtonowską.
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
dziedzina nauki i techniki, w której wykorzystuje się fale elektromagnetyczne do formowania powiększonych obrazów obiektów lub ich elementów;
paczka falowa, pakiet falowy,
fiz. fala skupiona w ograniczonym obszarze przestrzeni.
mat. termin występujący w różnorodnych znaczeniach w wielu dziedzinach matematyki, m.in. w równaniach różniczkowych, układach dynamicznych, procesach stochastycznych, teorii gier.
telekomunikacyjne zniekształcenia, zniekształcenia sygnału,
niezamierzone odchylenia kształtu sygnału od jego kształtu pierwotnego, wywołane pewnymi niedoskonałościami drogi przesyłowej (układów transmisyjnych), na którą nie oddziałuje żadne źródło energii z wyjątkiem źródła sygnału;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia