fazowe

Encyklopedia PWN

koloid, w którym cząstki fazy rozproszonej stanowią odrębną fazę; cząstki koloidowe są widoczne w ultramikroskopie.
prędkość rozprzestrzeniania się fazy fali w danym ośrodku;
2f-wymiarowa przestrzeń współrzędnych uogólnionych q = (q1, ... , qf) i pędów uogólnionych p = (p1, ... , pf) układu mech. o f stopniach swobody;
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
w mechanice statyst. właściwość układów dynamicznych polegająca na równości średnich czasowych funkcji (zależnych od różnych wielkości fiz.), czyli obliczanych wzdłuż trajektorii fazowych układu (P oznacza punkt przestrzeni fazowej, f — dowolną gładką funkcję, t — czas, τ — interwał czasowy, po którym uśredniamy), i średnich obliczanych po odpowiednim zespole statyst. (mechanika statystyczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia