fazowe

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość wprowadzana przy jednoczesnym rozpatrywaniu 2 przebiegów wielkości fiz., zmieniających się okresowo z taką samą częst., gdy jeden z przebiegów spóźnia się względem drugiego;
teoria opisująca ciągłe (II rodzaju) przejścia fazowe (przemiana fazowa);
przemiana fazowa, przejście fazowe,
fiz. przejście substancji z jednej fazy w inną;
wykres fazowy, wykres równowagi fazowej,
graficzna reprezentacja krzywych opisujących równowagę termodynamiczną współistniejących ze sobą różnych faz układu;
stosunek ilości ciepła, pobranej lub wydzielonej przez substancję podczas jej przejścia z jednej fazy do drugiej (przemiana fazowa), do masy tej substancji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia