detaliczna

Encyklopedia PWN

Wal-Mart Stores Inc.
[uo:l ma:rt sto:rz ınkọ:rpəreıtıd],
amerykańska wielobranżowa sieć sklepów handlu detalicznego,
wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS), ang. Community-based Social Farming (CSF),
nowa forma gospodarowania na obszarach wiejskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia