detaliczna

Encyklopedia PWN

firma kolportażowo-handlowa;
Sanwa Bank, Ltd
[sanua bäŋk lı̣mıtıd],
Sanwa Ginkō,
japoński bank komercyjny,
Société Générale
[sosjetẹ żenerạl],
francuski bank komercyjny, 6. co do wielkości bank strefy euro,
samoistna nazwa, także część składowa nazwy związków spółdzielni spożywców;
uncja
[łac.],
dawna jednostka masy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia