detaliczna

Encyklopedia PWN

przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
Framingham
[frẹımıŋhäm],
m. w USA (stan Massachusetts), nad rz. Sudbury, w pobliżu Bostonu;
obrót większymi partiami towaru,
ekon. procentowy wskaźnik zmiany przeciętnego poziomu cen w danym okresie;
Klug Jan Jakub, ur. ok. 1750, Kraków, zm. przed 1818, Warszawa,
kupiec, bankier i przemysłowiec poznański;
forma handlu osiadłego i okrężnego, charakterystyczna dla średniowiecza, występująca także obecnie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia