detaliczna

Encyklopedia PWN

ruch społeczno-gospodarczy obejmujący organizacje i instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.
ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
dział handlu zajmujący się detaliczną i hurtową sprzedażą książek, czasopism, broszur, a także reprodukcji dzieł sztuki, pomocy szkolnych, map, nut, płyt i taśm z nagraniami itp.;
pierwszy bank akcyjny w Królestwie Polskiego, założony 1870, z siedzibą w Warszawie.
Jabłkowscy Bracia, od 1913 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA,
firma handlowa, założona 1884 przez Anielę Jabłkowską (1867–1932), od 1892 spółka rodzinna;
niemiecki koncern handlowy o międzynarodowym charakterze, jeden z największych na świecie,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia